Kategorier
Golv

Industrigolv utan fogar gör det möjligt att hyra ut till vem som helst

Industrigolv är ett bra alternativ för fastighetsägare som inte vill stänga ute lönsamma men krävande verksamheter som sjukvård eller kemisk industri.

Närhelst det är viktigt med hygien i en verksamhet, bör man undersöka vad det ligger för golv i lokalerna där den verksamheten ska utföras. Golv kan nämligen vara riktiga svåra att få kliniskt rena, särskilt om det handlar om golv med fogar och trösklar och liknande.

I vissa verksamheter, som till exempel inom sjukvården eller på kemiska laboratorier, är det så viktigt med hygien och möjlighet att städa golven kliniskt rena, att det enda som duger är fogfria massagolv eller så kallade industrigolv. Särskilt om golven dessutom behöver tåla tung belastning från till exempel maskiner eller rullade patientsängar.

Industrigolv möter de krav som sjukvård och kemiska industrier ställer

Man kan byta ut ett befintligt golv mot ett industrigolv. Det går relativt enkelt, och innebär ofta ingen större investering. I alla fall inte om man ser till vilket värde det skapar för verksamheten – ett industrigolv utan fogar kan ju faktiskt vara det som gör att verksamheten alls går att utföra. Men det är kanske ännu bättre om man redan från början kan välja rätt golv, vid till exempel en nyproduktion.

Det är värt att lägga en tanke på vilket golv man lägger in i en nyproduktion. Särskilt om man som fastighetsägare vill kunna erbjuda sina lokaler till så många olika typer av verksamhet som möjligt. (Det vill säga: få så många kunder som möjligt, vilket är något de flesta företagare vill.) Med ett industrigolv på plats i lokalerna stänger man inga dörrar, utan håller dem öppna för vilken verksamhet som helst. Läs vidare om industrigolv på denna hemsida: www.industrigolv.net