Kategorier
Trädfällning

Då vet du att det är dags för trädfällning på Värmdö

Det är viktigt att hålla koll på alla träd i er trädgård. Ibland behöver man kontakta en expert på trädfällning på Värmdö för att kunna gå säkert utomhus.

Det är lätt att tänka att ett gammalt träd inte gör någon skada. Men det kan skapa mer problem än vad du tror om du inte ser till att ta hand om det. Ett träd som är kluvet kan leda till bekymmer. Likaså ett träd som har en rutten stam. Stora träd kan falla när man minst anar det. Det är inte ovanligt att de faller över hus, bilar och vägar.

Så vad kan man förvänta sig för pris för Trädfällning på Värmdö? Det går inte att säga exakt, eftersom det skiljer sig från träd till träd. Olika träd behöver fällas med olika verktyg. Priset skiljer sig också åt beroende på hur högt trädet är. Men oavsett vad ni får för pris så kan ni vara säkra på en sak, och det är att ni kan få 50 % rutavdrag för alla tjänster som ni anlitar företaget för.

Trädfällning av olika anledningar

Varför vill ni ta ner ett träd? Står det kanske i vägen? Eller faller det för mycket löv om hösten? Det är fullt godtagbara anledningar till att fälla ett träd. Andra anledningar som borde göra att ni överväger trädfällning är bland annat om trädet lutar, är ruttet eller kluvet, har brist på blommor och löv, har röta kring stammen eller bara det att det står för nära en byggnad.

Många träd med starka rötter kan också försämra en parkeringsplats och börja leta sig upp genom asfalten och göra ytan ojämn. Håll också koll på era träd så att de inte bär på några sjukdomar som kan smitta andra träd i närheten, och skapa en större skada än ni först kunde ana.

Kategorier
Trädfällning

Trädfällning i Nacka – så undviker du misstagen

Träd är vackra men även praktiska. Därför gäller det att tänka sig för ordentligt innan man tar fram sågen. Här är några tips och råd om trädfällning i Nacka.

Planerar du att fälla ett eller flera träd på din tomt för att få mer sol och bättre utsikt? Tänk då på att det tar lång tid för ett träd att bli riktigt stort. Du bör också fundera över varför träden en gång i tiden planterades. Träd är nämligen inte bara vackra utan har även flera praktiska egenskaper. 

Bland annat skyddar träd mot stekande sol och kalla vindar och bidrar till en bättre inomhustemperatur med lägre energiutgifter som följd. Vissa träd som exempelvis pil, lönn och hägg tycker om mycket vatten och kan en gång ha planterats för att hjälpa till att dränera marken på ett naturligt sätt. 

Träd lockar också fåglar och insekter till tomten vilket inte bara är vackert utan även bidrar till en fin och rogivande ljudbild. Undersökningar som har gjorts visar även att fastigheter med stora träd på tomten inbringar ett högre försäljningspris än de som inga har eller som har nyplanterade träd. 

Säker trädfällning med kranbil

Det gäller att vara helt säker på var tomtgränsen går innan man sågar ner ett träd. Fäller man någon annans träd kan man nämligen dömas till böter eller fängelse. Ingår träden och tomten i detaljplanen för området måste man först söka tillstånd från kommunen. Detsamma gäller om det är ett väldigt gammalt träd med kulturhistoriskt värde.

Att själv fälla träd som står nära huset innebär stora risker och kan bli dyrt om trädet skulle falla över exempelvis hustaket eller bilen. Det bästa är därför att ta hjälp av en firma som är experter på trädfällning i Nacka och som erbjuder sektionsfällning med kranbil.

Då sågas trädet ner bit för bit och de olika delarna lyfts ner med hjälp av kranbilens griparm. Fördelen med att anlita någon för trädfällning är att man även får hjälp med att städa undan och frakta bort det avverkade materialet. Men man kan även välja att få det sågat till ved.

Kategorier
Trädfällning

Beställ trädfällning i Nacka 

Det är enkelt att bli av med ett träd, men försök inte fälla det själv. Anlita en professionell firma för trädfällning i Nacka som fräser bort stubben också. 

Retar du dig på det stora och knotiga gamla trädet som skymmer din utsikt? Hur stort och vildvuxet det än är kan en arborist komma och fälla det för dig. En trädexpert vet exakt hur träd beter sig, hur de växer och vilka problem det är med gamla träd.

En sak först, innan du funderar på att ringa till firman som kan fälla ditt träd. Står trädet på din egen tomt? I annat fall måste du ha tillstånd för att vidta några åtgärder. Är det allmän mark är det kommunen som ska godkänna det, och är det grannens tomt måste han godkänna att du gör en trädfällning i Nacka

Många bittra grannfejder har uppstått för att man inte är överens om vad som ska göras. Någon vill ha trädet kvar, andra vill ha bort det. Det är ändå till sist markägaren som fattar beslutet. Står det på grannens tomt måste du försöka övertala den personen om varför trädet borde fällas. 

Trädfällning av många skäl 

En vanlig orsak till trädfällning är ofta estetisk, att trädet är fult, men det kan också handla om hänsyn till byggnader och människor. Gamla murkna grenar som kan ramla ner vid första bästa storm är en fara. Går grenarna in på grannens tomt är det tveksamt att ha trädet kvar. 

Trädet kan också luta eller ha kommit för nära byggnaden. En rutinerad firma för trädfällning i Nacka kan åtgärda träd som står knepigt. De kommer åt och de har utrustning och vana. I svåra fall får man helt enkelt fälla trädet i sektioner, bit för bit, så att det inte skadar någon. 

Om du trots allt vill försöka fälla ett litet träd behöver du en motorsåg av hög kvalitet. Glöm inte att skaffa skyddsglasögon, skyddskläder och hörselskydd. Det är också ganska mycket arbete med att forsla bort grenar, sly och kvistar. En firma gör det jobbet mycket snabbt och effektivt. De kan också fräsa bort stubben som blir kvar.