Kategorier
Relining

Relining av avloppsrör

Avloppsrör i fastigheter mår bra av att få en regelbunden översyn. Om en inspektion visar att det finns skadade eller sköra rör kan de skyddas med relining.

Avloppsrör har en del gemensamt med människans blodkärl. De kan få avlagringar av fett på insidan och efterhand kan proppar bildas. Rören kan också få mekaniska skador eller frätas av basiska ämnen. För att undvika denna typ av symptom på ålderdom ska matavfall med fett inte spolas ut i diskhon. Saker som kan fastna i rörkrökar och vattenlås ska inte spolas ut. Och vi ska inte lösa upp proppar med hjälp av kaustiksoda.

Men en del bryr sig föga om instruktioner som sätts upp i en trappuppgång. Inte sällan får en luttrad fastighetsskötare rycka ut och lösa upp proppar eller rensa i avloppen. När dessa akuta åtgärder blir alltför frekventa är det dags att undersöka rörens tillstånd mer noggrant.

Inspektion av rör och relining

Den som äger fastigheter med hyreslägenheter kan ha ett skräckscenario och det är att tvingas göra stambyten. En sådan åtgärd kostar pengar och skapar olägenheter för såväl ägaren som de boende. Därför är det viktigt att åtgärda krånglande avloppsledningar i tid. Ett första steg är att låta fotografera ledningarna med hjälp av en specialkamera och få en dokumentation på rörens tillstånd.

Skadade rör bör självklart bytas ut. Därefter kan hela systemet spolas med högtryck. I ett slutsteg kan relining göras, vilket innebär att en stryktålig plastslang läggs in på insidan av rören. Slangen kan härdas mot de befintliga rören på olika sätt. När operationen blivit genomförd är rören skyddade.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: relinings.se