Kategorier
Mätning

Vibrationsmätning mäter vibrationer i maskiner och andra slags installationer

En vibrationsmätning kan vara bra att göra om du ska bygga något och vill veta hur det påverkar miljön. Du kanske också vill förebygga att bygget fördröjs.

Om du inte har gjort en ordentlig vibrationsmätning innan du sätter igång ett bygge kommer du kanske att stöta på patrull och behöva göra mätningar efteråt eller under tiden. Då kan det hända att du inte får fortsätta att bygga eller avvakta i väntan på besked. En riktigt jobbig situation.

Allt sådant här tar dyrbar tid ifrån dig och bygget. Du ska inte behöva stå där med skägget i brevlådan om du har gjort de förundersökningar som krävs. Vibrationsmätning är vanligt inom industrin. Där finns det gott om maskiner som vibrerar jämt och ständigt.

Att mäta hur mycket en maskin vibrerar kan ge en fingervisning om hur bra den kan stå emot skador i sitt eget maskineri. Genom regelbundna mätningar kan man således hålla koll på hur väl en maskin mår och veta när det är dags för att ge den en stor eller liten service.

Du kan själv göra vibrationsmätningar med hjälp av en app

Att genomföra en vibrationsmätning behöver inte vara så svårt. Du laddar ner en app och sätter din telefon bredvid det ställe som vibrerar allra mest. Sedan läser du av mätaren vid olika tillfällen. Nu kommer dock det svåra. Att tolka resultatet. Det kan kanske överstiga både din förmåga och kapacitet.

I dessa fall kan du enkelt ta kontakt med en kunnig tekniker som kan hjälpa dig att tolka de resultat du fått fram. Det går även bra med en ingenjör. Det viktiga är att personen vet hur man tolkar dina resultat. Utan tolkning får du ingen vägledning i hur bra eller dåligt din maskin mår.

Det här går att jämföra med ens egen kropp. Vet du inte hur du ska tolka de mätresultat den uppvisar har du heller ingen aning om hur du ska gå tillväga utan att den kollapsar. Service och vård funkar bra både för en maskin och en mänsklig kropp om man vill att de ska hålla länge.

Läs mer om vibrationsmätning på webbsida: vibrationsmätningar.se